Verhuurvoorwaarden

Aan het huren van een buggy op het Waddeneiland Texel zitten een aantal verhuurvoorwaarden vast. Zo zijn er geen onduidelijkheden en hoef je alleen te genieten van het rijden in je buggy (met de verhuurvoorwaarden in je achterhoofd).

- De verhuurder: Buggy Verhuur Texel.

- Verhuurd object: complete buggy.

- De huurder: bestuurder van de buggy (verantwoordelijke).

- Minimum leeftijd van de huurder is 18 jaar en in bezit van rijbewijs B.

- De huurder dient zich tijdens de huurperiode te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en mag zich uitsluitend op verharde wegen begeven. Dus niet op het strand en in de duinen.

- In geval van schade, overtredingen of boetes, al dan niet ontstaan door toedoen van de huurder, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen.

- De buggy is WA verzekerd. Op deze verzekering geldt een eigen risico van 500 euro.

- Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

- Eventuele kosten dienen meteen te worden vergoed; gebeurt dit niet dan zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten zoals gevolgschade voor rekening van de huurder.

- Het is niet toegestaan om de gehuurde buggy onder te verhuren/af te staan aan derden.

- Het is verboden alcohol/drugs/medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

- Gehuurde buggy's mogen alleen op het Waddeneiland Texel gebruikt worden en mogen het eiland niet verlaten

Alles is mij duidelijk, laat mij nu mijn buggy reserveren!